PD Škofja Loka
dobrodošli
znak društvaDobrodošli na spletni strani Planinskega društva Škofja Loka. Naše planinsko društvo je naslednik podružnice slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno 24. januarja 1907. leta za škofjeloški sodni okraj s sedežem v Selcih. 12. maja 1929. leta je bil sedež podružnice s sklepom obcnega zbora tudi formalno prenesen v Škofjo Loko.
več informacij o društvu...
izbrana novica
VABILO NA OBČNI ZBORVABILO NA OBČNI ZBOR
V sredo, 25. marca ob 18. uri, bo v predavalnici osnovne šole Škofja Loka - Mesto REDNI LETNI OBČNI ZBOR Planinskega društva Škofja Loka.
 
DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov:
• delovnega predsedstva
• zapisnikarja, overovatelja zapisnika in
• verifikacijske komisije.
2. Poročila o delu PD, odsekov, odborov in komisij.
3. Poročilo nadzornega odbora PD.
4. Razprava na poročila.
5. Predlog razrešitve člana UO in izvolitev novega.
6. Predlog usmeritve za delo PD v letu 2009.
7. Razno.

Prosimo, da se občnega zbora članov PD Škofja Loka udeležite v čim večjem številu. Prisotnim bodo pokazani utrinki lanskoletnih izletov in potovanj, ki smo jih opravili člani loškega PD.

Po občnem zboru ste vabljeni na skromno pogostitev in prijateljski pogovor s sopotniki na planinskih poteh.

Predsednik PD Škofja Loka
Jože Stanonik 
© PD Škofja Loka 2009    |    Oblikovanje in izdelava e-Vizija