PD Škofja Loka
 
odseki, komisije, odbori in skupine PD
PD ima razgibano dejavnost v odsekih, komisijah, odborih in planinskih skupinah:

1. Vodniški odsek
s 14 planinskimi vodniki z licenco vodenja – na leto organizirajo in vodijo nad 30 planinskih izletov in pohodov. Vsaj še enkrat toliko pa še v podjetjih, šolah in društvih. Prva skrb je varnost in pozitiven odnos do narave.

2. Markacijski odsek
skrbi za dobro označevanje 140 km planinskih poti na območju, ki ga pokriva PD Škofja Loka.

3. Odsek varstva gorske narave
se trudi v vseh obiskovalcih hribov in gora privzgojiti spoštljiv in odgovoren odnos do naravnega okolja.

4. Mladinski odsek
mladinske skupine na OŠ na razredni in predmetni stopnji so odlično vodene s prizadevnimi mentoricami, ki mladim planincem privzgajajo odnos do naravnega okolja in premagovanja vseh razmer v naravi z znanjem in odgovornostjo. Mladinske skupine delujejo v osnovnih šolah: Ivana Groharja, Cvetka Golarja in Škofja Loka - Mesto.

5. Gospodarski odsek
skrbi za dobro oskrbo, gospodarjenje in za redno vzdrževanje planinskih postojank.

6. Odbor pohoda s Pasje ravni v Dražgoše
organizira in vodi uveljavljeni zimski spominski pohod »Po poti Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Dražgoše«, drugi vikend v januarju.

7. Odbor Kluba lubnikarjev
ima letos že 452 članov, od tega 36 mlajših od petnajst let, ki se vsaj 15 krat v letu dni povzpnejo na Lubnik. Nekateri prav vsak dan. Največ vzponov je v več kot dvajsetih letih opravila Ivanka Pivk in sicer 8000.

8. Odbor Blegoških korenin
vzpodbuja hojo na Blegoš, evidentira, nadzoruje in razglasi najboljše dosežke.

9. Komisija za loško planinsko pot
evidentira in potrjuje opravljene pohode po Loški planinski poti, ki zajema vrhove nekdanje občine in je bila otvorjena ob 1000 letnici Škofje Loke, v letu 1973.

10. Planinske skupine v Termo in Unitechu, sodelujemo z Društvom upokojencev in skupino za rehabilitacijo Društva Projekt – človek. Vsi uspešno sodelujejo s PD in tako bogatijo aktivnosti svojih zaposlenih, varovancev in naših najstarejših članov.

PD ima v lasti planinski dom na Lubniku (1025 m) in planinsko kočo na Blegošu (1391 m). PD od leta 1988 posluje v lastnih prostorih na Kapucinskem trgu 13, nad avtobusno postajo v Škofji Loki.


Oglejte si zgibanko Komisije za varstvo gorske narave "V gorah nismo sami, smo samo gostje":
Zgibanka
 
© PD Škofja Loka 2009    |    Oblikovanje in izdelava e-Vizija